Deelprojecten in opbouw

WERKEN: eerste realisaties

Start realisatie 1e fase bedrijventerrein en natuurpark: 2016.

WONEN - Publiek Private Samenwerking (PPS)

Voor de realisatie van het woonproject en bijhorend stadspark wenst WVI samen te werken met een Private Partner. Hiervoor is een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking lopende.

Grondverzet en sloopwerken

De 1e fase grondverzet voor het bedrijventerrein en natuurpark is in het voorjaar van 2016 van start gegaan.

De sloopwerkzaamheden van de resterende verharding en gebouwen zijn begin oktober van start gegaan. 

 

Beheercentrum

In uitvoering van het Europees project Manage+ heeft WVI op de suikerfabrieksite, aan de Brikkerijstraat 19A, een beheer- en natuureducatief centrum gebouwd.

Beschikbare zones controleren

Dit onderdeel van de website zal pas gebruikt worden zodra er kavels voor bedrijven en/of kavels voor woningen te koop aangeboden worden. 

Volgende agendapunten

Momenteel zijn er geen agendapunten.

Mobiliteitsupdate

In deze rubriek wordt u op de hoogte gehouden van mogelijke verkeers- of andere hinder door werken op de suikerfabrieksite. Op dit ogenblik is er geen verkeershinder door werken op de suikerfabrieksite.

Wenst u iets te melden?

Als u ons iets wil laten weten of als u vragen heeft over het project Suikerfabriek, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via het bijgaand contactformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief

Inschrijven