11 knotwilgen krijgen een nieuw leven

Knotwilgen

Door de aanleg van het fietspad en de wegenis voor het nieuwe bedrijventerrein Suikerfabriek dienden een 11-tal knotwilgen langs de Werkplaatsstraat te verdwijnen. Bart Goudeseune vond een nieuwe thuis.

Dankzij de samenwerking tussen Natuurpunt Westkust, de Huismussenwerkgroep Koksijde en WVI werden 11 knotwilgen verplant naar een weide in de omgeving.

Natuurpunt heeft de wilgen geknot, waarna WVI de opdracht gaf aan haar aannemer Verhelst om deze met de nodige voorzichtigheid uit te graven en op transport te plaatsen. Het transport werd georganiseerd door de Huismussenwerkgroep Koksijde.

De Huismussenwerkgroep is niet aan haar proefstuk toe, een jaar geleden verplantte ze eveneens met succes 15 knotwilgen afkomstig van de Nijverheidsstraat, maar ook bij de aanleg van het bedrijventerrein Monnikenhoek in Veurne sprongen ze in de bres voor enkele knotwilgen.

De overgrote meerderheid van de knotwilgen op de site blijven weliswaar behouden omwille van hun landschappelijke en ecologische waarde.