Nieuws

vogelkijkwanden

Nieuwe vogelkijkwanden voor natuurgebied Suikerwater

Natuurliefhebbers kunnen in het natuurgebied Suikerwater vogels spotten dankzij 3 nieuwe vogelkijkwanden.

23/02/2022
Milieuraad Veurne

Steun de crowdfundingcampagne voor de huiszwaluwtil

Heb je een hart voor zwaluwen, en wil je jouw steentje bijdragen aan een nieuw zwaluwenhotel?

16/01/2022
buurtcomité

Buurtcomité opgericht in Suikerpark

Het bruisende stadsdeel Suikerpark, in het hart van Veurne, is volop in aanbouw. De rijwoningen met de oneven huisnummers van 1 tot 57 zijn al gebouwd.

08/10/2021

REFERENTIEPROJECT | duurzame gebiedsontwikkeling

Masterplan | wonen - 18 ha

Ruimte om te wonen

Voor het woonproject en het bijhorende stadspark hebben WVI en de Stad Veurne een private partner (PPS) geselecteerd. Projectontwikkelaar ION zal het project – dat Suikerpark werd gedoopt – realiseren, met bijstand van een internationaal topteam. 

Masterplan | werken - 16 ha

Ruimte voor werken

WVI staat in voor de realisatie van het bedrijventerrein (16 ha). Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. In het najaar van 2019 wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur, waarna verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2021 bouwrijp zullen zijn. WVI streeft hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Masterplan | natuur - 15 ha

Ruimte voor natuur

WVI realiseert het natuurontwikkelingsproject 'Suikerwater' (15 ha) in nauw overleg met Natuurpunt Westkust om het aanwezige natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Masterplan | mobiliteit

Ruimte voor mobiliteit

Voor mobiliteit ligt de nadruk op trage verbindingen met te creëren fietsverbindingen naar het centrum en naar het station en die door het park zullen lopen. De nabijheid van het station en het busstation vormen een belangrijke openbaar vervoerverbinding.

Najaar 2020 start WVI met de aanleg van beide fietsassen doorheen de site. Deze fietspaden zullen vanaf 2021 deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en zijn gesubsidieerd door het Fietsfonds.