Provinciaal Ruimtelijk Uivoeringsplan Suikerfabriek - Veurne goedgekeurd

Van visie tot realisatie - van masterplan tot RUP. Het opgemaakte masterplan is een visie om de terreinen van de voormalige Suikerfabriek terug in te schakelen in de ontwikkeling en de toekomst van Veurne.

Om deze visie op het terrein te kunnen realiseren, zijn vergunningen nodig. De site had volgens het gewestplan immers de bestemming milieubelastende industrie. De voorschriften van dit gewestplan laten niet toe dat aanvragen voor woonontwikkeling, de aanleg van een park of de inrichting van een natuurgebied worden vergund. Daarom werd de gewestplanbestemming voor de suikerfabriek Veurne vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt door de Provincie West-Vlaanderen (PRUP).

Het PRUP Suikerfabriek werd goedgekeurd op 8 februari 2013.