Vergunning voor de 1e fase van het grondverzet - bouwrijp maken

Luchtfoto

Wat is grondverzet? Grondverzet gaat over het verplaatsen van grond ter voorbereiding van bouwwerken. Dit kan over aanvoer en afvoer gaan. De grond kan ook binnen een project blijven zodat er geen aan- of afvoer nodig is, maar de grond enkel verplaatst wordt in het projectgebied (gesloten grondbalans).