Schapen zorgen voor ecologisch beheer dankzij begrazing

Schapen zorgen voor ecologisch beheer dankzij begrazing

Sinds mei helpen schapen WVI bij het ecologisch beheer van de Suikerfabriek-site. Ze bevinden zich hoofdzakelijk op bepaalde delen van het toekomstig woon -en natuurgebied.  De schaapskudde zorgt voor de begrazing van de nu nog ruige begroeiing in afwachting van verdere werkzaamheden, zodat er niet machinaal gemaaid moet worden.

De eerste resultaten zijn alvast positief. De vegetatie op de dijken is een stuk lager dan op de niet-begraasde delen, maar ook de eerste vlekken met gras en klaverachtigen werden al vastgesteld. De weide ter hoogte van de Zuidburgweg werd ook kort begrazen, maar er is nog meer tijd nodig vooraleer we kunnen genieten van een kruidenrijke grasmat. Door hun graasgedrag zorgen de schapen voor een gevarieerde vegetatiestructuur. Dit heeft een gunstig effect op de aanwezigheid van vlinders, wilde bijen en andere ongewervelden. Kortom, de schapen zorgen voor meer biodiversiteit.