Project

Afbeelding volledige breedte
Historiek Suikerfabriek 1924-2005

Een ambitieuze reconversie

Decennialang was de suikerfabriek een begrip in Veurne. Sinds 1924 werd er suiker geproduceerd uit suikerbieten die door de boeren uit de streek werden aangeleverd. In deze periode ontstond het omvangrijke landschap bestaande uit rietmoeras en decantatiebekkens. Als gevolg van globalisering en toegenomen concurrentie, werd de fabriek in december 2005 gesloten. Tot dan was de fabriek in het bietenseizoen één van de grootste werkgevers in Veurne met zo'n 200 seizoensarbeidskrachten.

Eind 2007 werd WVI eigenaar van de voormalige Suikerfabriek, een unieke site vlakbij het historisch stadscentrum. Nagenoeg alle gebouwen en constructies waren reeds afgebroken tot op maaiveldniveau. 

De reconversie is een ambitieus hefboomproject. Er komt ruimte voor wonen en ontspannen, natuur en werken. Concreet gaat het om

  • 18 hectare multifunctioneel gebied, met ongeveer 450 woningen, kleinhandel, een uitgestrekt stadspark, een recreatieve vijver, een woontoren en een levendig wijkplein
  • 15 hectare natuurpark 
  • 16 hectare nieuwe ruimte voor een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein

Conceptopmaak door masterplanning

In 2009 werd de uitwerking van een masterplan opgestart dat in grote lijnen een toekomstbeeld heeft uitgestippeld. Het ontwerpbureau Omgeving werd door de provincie West-Vlaanderen hiervoor aangesteld. Na het doorlopen van verschillende fasen en een communicatietraject voor de Veurnenaar, werd het masterplan in 2011 goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Het masterplan moest ook antwoord geven op een aantal vragen: hoe de link leggen tussen de site, het kanaal en de bestaande recreatieve assen? Hoe de link leggen met de stationsomgeving? Hoe de link leggen met het historisch centrum aan de andere kant van het kanaal? In 2013 werd ook het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd waarmee de bodembestemming werd vastgelegd.

Nieuw leven, nieuwe kansen

De 49 ha grote Suikerfabriek-site wordt door WVI omgevormd tot een kwalitatief en duurzaam nieuw stadsdeel. Het masterplan mikt op een gemengde stedelijke ontwikkeling: een nieuwe multifunctionele woonwijk met een groot recreatief stadspark (18 ha), een omvangrijk natuurgebied (15 ha) en ruimte voor bedrijvigheid (16 ha). De omvang en complexiteit van het project verklaart meteen de lange voorbereidingstijd.

Een eerste teken van “nieuw leven” was de realisatie van het beheer- en natuureducatief centrum, ’t Suikerklontje, gebouwd door WVI met Europese subsidies. Stad Veurne staat vandaag in voor het beheer van het ontmoetingscentrum dat zal uitgroeien tot het kloppend hart van het natuurgebied.

Naast ’t Suikerklontje werd ook het ecologisch volkstuinpark Allonshof met subsidies van de VLM door WVI aangelegd samen met projectpartners Stad Veurne en Tuinhier Veurne. Hier zijn ondertussen een 20-tal gezinnen actief onder begeleiding van Tuinhier Veurne. De ruimte rond ‘t Suikerklontje werd ingericht in overeenstemming met de beoogde landschaps- en natuurwaarden.

Van het totale projectgebied Suikerfabriek realiseert  WVI zelf het bedrijventerrein en het natuurgebied. Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein (16 ha) bouwrijp gemaakt. In het voorjaar van 2018 zal worden gestart met de aanleg van de infrastructuur, waarna de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2018 bouwklaar zullen zijn. We streven hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Grenzend aan het bedrijventerrein wordt ook een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd in overleg met Natuurpunt om het natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Voor het woonproject en het bijhorende stadspark op de site hebben WVI en de Stad Veurne een private partner geselecteerd. Projectontwikkelaar ION zal het project – dat Suikerpark (www.suikerpark.be) werd gedoopt – realiseren, met bijstand van een internationaal topteam.

Suikerfabriek 1