Beheerplan voor natuurgebied 'Suikerwater' goedgekeurd

Broedvogeleiland - dodaars

Op 11 februari 2021 werd het natuurbeheerplan samen met de toegankelijkheidsregeling voor het natuurgebied ‘Suikerwater’ goedgekeurd door de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Met zo'n plan krijgt de geplande inrichting en het beheer van het natuurgebied Suikerwater een juridische bevestiging.

Zo wordt er maximaal ingezet op het behoud en de ontwikkeling van rietkragen, -velden en open water ten voordele van moeras- en watervogels, maar ook op de verdere ontwikkeling van de botanisch rijke dijken en graslanden. Het broedvogeleiland vormt de habitat bij uitstek voor de regionaal belangrijke broedpopulatie van de kokmeeuw.

Kuifeenden
Kuifeenden

 

Broedvogeleiland
Broedvogeleiland

 

Glanshaver - hooiland
Graslanden met gele (teunis)bloemen