Nieuws

Suikerplein - opening

Feestelijke opening van het Suikerplein in Veurne

Eind december hebben het stadsbestuur van Veurne, WVI en projectontwikkelaar ION samen het nieuwe Suikerplein feestelijk geopend.

20/01/2023
Veurne - warmtenet

Cruciale fase warmtenet Veurne gestart

De werken voor het eerste warmtenet in de Westhoek schieten goed op.

14/10/2022
Suikerwater - rietvelden

Rietvelden in natuurgebied Suikerwater worden gemaaid

Een natuurgebied van 15,3 ha heeft vanzelfsprekend een natuurbeheerplan nodig.

07/10/2022

REFERENTIEPROJECT | duurzame gebiedsontwikkeling

Masterplan | wonen - 18 ha

Ruimte om te wonen

Voor het woonproject en het bijhorende stadspark hebben WVI en de Stad Veurne een private partner (PPS) geselecteerd. Projectontwikkelaar ION zal het project – dat Suikerpark werd gedoopt – realiseren, met bijstand van een internationaal topteam. 

Masterplan | werken - 16 ha

Ruimte voor werken

WVI staat in voor de realisatie van het bedrijventerrein (16 ha). Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. In het najaar van 2019 wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur, waarna verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2021 bouwrijp zullen zijn. WVI streeft hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Masterplan | natuur - 15 ha

Ruimte voor natuur

WVI realiseert het natuurontwikkelingsproject 'Suikerwater' (15 ha) in nauw overleg met Natuurpunt Westkust om het aanwezige natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Masterplan | mobiliteit

Ruimte voor mobiliteit

Voor mobiliteit ligt de nadruk op trage verbindingen met te creëren fietsverbindingen naar het centrum en naar het station en die door het park zullen lopen. De nabijheid van het station en het busstation vormen een belangrijke openbaar vervoerverbinding.

Najaar 2020 start WVI met de aanleg van beide fietsassen doorheen de site. Deze fietspaden zullen vanaf 2021 deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en zijn gesubsidieerd door het Fietsfonds.