Nieuws

Stratenloop ‘Laat Mie Moar Lopen’

STRATENLOOP 'LAAT MIE MOAR LOPEN'

Al ingeschreven voor deze stratenloop in Veurne?

01/09/2021
Veurne - Suikersite - warmtenet

Chipsoven houdt woningen Suikerpark in Veurne warm

Primeur: eerste warmtenet dat volledig op restwarmte voedingsbedrijf draait

26/06/2021
PERSMOMENT - fietspad

Veurne plaatst zich op West-Vlaamse fietskaart met fietstracé doorheen Suikersite

In Veurne is gisteren het nieuw fietstracé dat het stadcentrum met de bedrijvenzones verbindt officieel ingereden.

31/05/2021

REFERENTIEPROJECT | duurzame gebiedsontwikkeling

Masterplan | wonen - 18 ha

Ruimte om te wonen

Voor het woonproject en het bijhorende stadspark hebben WVI en de Stad Veurne een private partner (PPS) geselecteerd. Projectontwikkelaar ION zal het project – dat Suikerpark werd gedoopt – realiseren, met bijstand van een internationaal topteam. 

Masterplan | werken - 16 ha

Ruimte voor werken

WVI staat in voor de realisatie van het bedrijventerrein (16 ha). Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. In het najaar van 2019 wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur, waarna verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2021 bouwrijp zullen zijn. WVI streeft hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Masterplan | natuur - 15 ha

Ruimte voor natuur

WVI realiseert het natuurontwikkelingsproject 'Suikerwater' (15 ha) in nauw overleg met Natuurpunt Westkust om het aanwezige natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Masterplan | mobiliteit

Ruimte voor mobiliteit

Voor mobiliteit ligt de nadruk op trage verbindingen met te creëren fietsverbindingen naar het centrum en naar het station en die door het park zullen lopen. De nabijheid van het station en het busstation vormen een belangrijke openbaar vervoerverbinding.

Najaar 2020 start WVI met de aanleg van beide fietsassen doorheen de site. Deze fietspaden zullen vanaf 2021 deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en zijn gesubsidieerd door het Fietsfonds.