Nieuws

Natuurwandeling - AGUR

UITNODIGING | Midzomeravondwandeling Suikerfabriek-site Veurne - 23.06.2017

Op vrijdag 23 juni 2017 organiseert Natuurpunt Westkust opnieuw een midzomeravondwandeling op de Suikerfabriek-site. Ditmaal bezoeken we de site bij het vallen van de avond. 

08/05/2017
poel

UPDATE | Natuur “Oude droogstaande poel weer tot leven gebracht”

In samenwerking met Natuurpunt Westkust en de brandweer van Veurne werd beslist om in een oude drooggevallen depressie wat kreupelhout en dood hout te verwijderen en er terug water in te late

21/04/2017
Suikerpark

VACATURE | Event Manager Suikerpark Veurne - Tijdelijke invullingen

ION, gevestigd te Waregem, is een jonge, doch uiterst professionele en dynamische, vastgoedinvesteerder en projectontwikkelaar.

20/04/2017

REFERENTIEPROJECT | duurzame gebiedsontwikkeling

Masterplan | wonen - 18 ha

Ruimte om te wonen

Voor het woonproject en het bijhorende stadspark hebben WVI en de Stad Veurne een private partner (PPS) geselecteerd. Projectontwikkelaar ION zal het project – dat Suikerpark werd gedoopt – realiseren, met bijstand van een internationaal topteam. 

Masterplan | werken - 16 ha

Ruimte voor werken

WVI staat in voor de realisatie van het bedrijventerrein (16 ha). Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. In het voorjaar van 2018 wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur, waarna verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2018 bouwklaar zullen zijn. WVI streeft hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Masterplan | natuur - 15 ha

Ruimte voor natuur

WVI realiseert het natuurontwikkelingsproject (15 ha) in nauw overleg met Natuurpunt Westkust om het aanwezige natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Masterplan | mobiliteit

Ruimte voor mobiliteit

Voor mobiliteit ligt de nadruk op trage verbindingen met te creëren fietsverbindingen naar het centrum en naar het station en die door het park zullen lopen. De nabijheid van het station en het busstation vormen een belangrijke openbaar vervoerverbinding.