Nieuws

Suikerpark_logo

Werken gestart op Suikerpark-site

Vandaag, 12 maart 2018, zijn de eerste werken op de Suikerpark-site gestart. De eerste uitvoering is de aanleg van de tijdelijke kinderboerderij “Suikerhof”.

12/03/2018
Suikerfabriek - luchtfoto 2017

Goedkeuring GRUP Suikerfabriek uitbreiding

Begin 2016 werd WVI eigenaar van de NMBS-gronden gelegen tussen de Suikerfabriek en het fietspad langs de spoorweg. De zogenaamde munitieputten achter het bedrijf Pepsico horen hier niet bij.

08/03/2018
Suikerpark

INFOMOMENT | Omwonenden - 7.03.2018 - Stadskantoor de Seylsteen

Het stadsbestuur van Veurne, WVI en ION nodigen alle omwonenden graag uit op een informatiemoment naar aanleiding van de start van de werken op de site van het Suikerpark.

26/02/2018

REFERENTIEPROJECT | duurzame gebiedsontwikkeling

Masterplan | wonen - 18 ha

Ruimte om te wonen

Voor het woonproject en het bijhorende stadspark hebben WVI en de Stad Veurne een private partner (PPS) geselecteerd. Projectontwikkelaar ION zal het project – dat Suikerpark werd gedoopt – realiseren, met bijstand van een internationaal topteam. 

Masterplan | werken - 16 ha

Ruimte voor werken

WVI staat in voor de realisatie van het bedrijventerrein (16 ha). Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. In het najaar van 2018 wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur, waarna verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2019 bouwklaar zullen zijn. WVI streeft hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Masterplan | natuur - 15 ha

Ruimte voor natuur

WVI realiseert het natuurontwikkelingsproject (15 ha) in nauw overleg met Natuurpunt Westkust om het aanwezige natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Masterplan | mobiliteit

Ruimte voor mobiliteit

Voor mobiliteit ligt de nadruk op trage verbindingen met te creëren fietsverbindingen naar het centrum en naar het station en die door het park zullen lopen. De nabijheid van het station en het busstation vormen een belangrijke openbaar vervoerverbinding.