Nieuws

© ION

INFOMARKT | Suikerpark - 14.12.2018

Ben je ook erg benieuwd naar hoe het Suikerpark er precies gaat uitzien? Dan is er goed nieuws voor jou!

03/12/2018
Schapen zorgen voor ecologisch beheer dankzij begrazing

Schapen zorgen voor ecologisch beheer dankzij begrazing

Sinds mei helpen schapen WVI bij het ecologisch beheer van de Suikerfabriek-site. Ze bevinden zich hoofdzakelijk op bepaalde delen van het toekomstig woon -en natuurgebied.

07/11/2018
SLIC

SLIC innoveert in openbare verlichting op Suikerfabriek- site

SLIC staat voor Sustainable Light Concepts en wil de CO2-uitstoot veroorzaakt door openbare verlichting verminderen door te experimenteren met duurzame en slimme openbare verlichting.

19/10/2018

REFERENTIEPROJECT | duurzame gebiedsontwikkeling

Masterplan | wonen - 18 ha

Ruimte om te wonen

Voor het woonproject en het bijhorende stadspark hebben WVI en de Stad Veurne een private partner (PPS) geselecteerd. Projectontwikkelaar ION zal het project – dat Suikerpark werd gedoopt – realiseren, met bijstand van een internationaal topteam. 

Masterplan | werken - 16 ha

Ruimte voor werken

WVI staat in voor de realisatie van het bedrijventerrein (16 ha). Momenteel wordt het regionaal bedrijventerrein bouwrijp gemaakt. In het najaar van 2018 wordt gestart met de aanleg van de infrastructuur, waarna verwacht wordt dat de bedrijfspercelen van de eerste fase eind 2019 bouwklaar zullen zijn. WVI streeft hierbij steeds naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw.

Masterplan | natuur - 15 ha

Ruimte voor natuur

WVI realiseert het natuurontwikkelingsproject (15 ha) in nauw overleg met Natuurpunt Westkust om het aanwezige natuurgebied met een grote intrinsieke landschappelijke en biologische waarde op te waarderen. Het natuurgebied is een aaneengesloten cluster van waterbekkens, dijken en moerasgebied en vormt de visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein.

Masterplan | mobiliteit

Ruimte voor mobiliteit

Voor mobiliteit ligt de nadruk op trage verbindingen met te creëren fietsverbindingen naar het centrum en naar het station en die door het park zullen lopen. De nabijheid van het station en het busstation vormen een belangrijke openbaar vervoerverbinding.