Beweging op de Suikerfabriek-site

Na de studiefase over de herontwikkeling van de site suikerfabriek wordt stilaan de realisatie van dit, voor de stad Veurne toch zeer belangrijk project, in de startblokken gezet. De herontwikkeling van deze industriële site naar een nieuw stadsdeel met vernieuwend wonen, werken, natuur en recreatie is uiteraard een complex werk dat over vele jaren zal gespreid worden. Als eerste stap in deze herontwikkeling zal door WVI een aantal grondwerken worden uitgevoerd in voorbereiding van de geplande infrastructuurwerken. Het gaat hierbij om het slibvrij maken van de vroegere decantatiebekkens en het herprofileren van een aantal bekkens en oevers, met het oog op de ontwikkeling zoals voorzien in het masterplan dat voor deze site is opgemaakt.

Sinds december en nog tot eind januari 2012 is een eerste activiteit te zien op het terrein: er wordt een grote hoeveelheid zand aangevoerd. Dit zand zal straks gebruikt worden bij het bouwrijp maken van de decantatiebekkens. het gaat over een hoeveelheid van 40000 m³ dat afkomstig is van De Panne en Nieuwpoort en dat zal gestapeld worden op de verharding van de afgebroken suikerfabriek.

Tot eind januari zullen regelmatig vrachtwagens ladingen zand aanleveren, via de Zuidburgweg, naar de suikersite. Met de leverancier van het zand werden afspraken gemaakt over maatregelen om de zandverstuiving en de mogelijke hinder voor de Zuidburgweg te beperken.