Chipsoven houdt woningen Suikerpark in Veurne warm

Veurne - Suikersite - warmtenet

Primeur: eerste warmtenet dat volledig op restwarmte voedingsbedrijf draait

De woningen en appartementen in de nieuwe wijk Suikerpark in Veurne worden binnenkort allemaal verwarmd met restwarmte van de chipsoven van de nabijgelegen PepsiCo-fabriek. Het warmtenet dat netbedrijf Fluvius in samenwerking met Noven vorig jaar aanlegde op de nieuwe woonsite wordt zo het eerste warmtenet in ons land dat volledig draait op restwarmte van een voedingsbedrijf. De komende tien jaar is het warmtenet al goed voor een verminderde CO2-uitstoot met 1456 ton. Eens alle woningen en appartementen zullen zijn aangesloten, loopt dat zelfs op tot 546 ton CO2 per jaar.

Op de oude site van de suikerfabriek in Veurne verrijst een splinternieuwe woonwijk. “Bij de toekenning van het project was duurzaamheid een van de belangrijkste redenen voor grondeigenaar WVI om voor ontwikkelaar ION te kiezen”, vertelt Peter Roose, burgemeester Veurne en ondervoorzitter van WVI. “De torenhoge ambities op dat vlak werden vervolgens door Noven geconcretiseerd: op de site werd een warmtenet aangelegd door Fluvius in samenwerking met WVI.”

Extra geïsoleerde leidingen
Davy Demuynck, CEO bij ION: “Met zo’n warmtenet hoeven de woningen en appartementen zelf geen individuele verwarmingsinstallatie (gas-, stookketel of warmtepomp) meer te hebben. In de nieuw aangelegde wijk ligt een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen dat warm water tot in de woningen brengt. Daar draagt een compacte warmtewisselaar deze warmte over aan de leidingen die naar de vloerverwarming, radiatoren, keuken of badkamer lopen. Nadat het water zijn warmte heeft afgegeven, stroomt het via de retourleiding terug naar de centrale warmtebron waar het opnieuw wordt opgewarmd. Als projectontwikkelaar investeren wij met steun van KBC Bank mee in het warmtenet en de afgiftestations in de woningen.”

Restwarmte chipsoven
Het warmtenet dat de eerste woningen in het Suikerpark verwarmt, wordt nu nog gevoed vanuit een centrale stookplaats. Maar binnenkort wordt overgeschakeld op de restwarmte van de PepsiCo-oven. De centrale stookplaats doet dan dienst als back-up.
“Bij het productieproces van ons chipsassortiment komt heel veel warmte vrij die we nu niet benutten”, vertelt Anke Van de Weyer, Plant Director bij PepsiCo in Veurne. “Die warmte gaan we nu afgeven aan het warmtenet dat hier achter onze fabriek wordt aangelegd. We verwachten de koppeling met het warmtenet begin 2022 te kunnen maken. Als grootste private werkgever van Veurne kunnen we zo bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot van de 500 toekomstige huishoudens van de Suikersite.”

Duurzame warmte
Fluvius beheert al heel wat warmtenetten in Vlaanderen, maar dit wordt het eerste warmtenet dat wordt aangesloten op restwarmte van een voedingsbedrijf. Frank Vanbrabant, CEO Fluvius: “We zijn erg blij met de inkoppeling van de restwarmte op het warmtenet van Suikerpark. Europa wil dat alle lidstaten tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat doel te bereiken, zullen we duurzame warmte dus maximaal moeten trachten te benutten. Fluvius wil als Vlaams netbedrijf mee zijn verantwoordelijkheid nemen om nog meer publieke warmtenetten te realiseren. We kiezen daarbij voor warmtenetten die we op een duurzame manier in een lokale context kunnen verankeren en die daarenboven ecologisch, economisch en sociaal haalbaar zijn. Precies zoals hier in Veurne dus.”

Nog warmte over
Op termijn biedt de restwarmte van PepsiCo nog mogelijkheden. Menno Janssens, CEO Noven (producent en leverancier van de warmte voor het warmtenet in Veurne): “Uit onze studies blijkt dat het warmtenet in het Suikerpark slechts 1/3 van de restwarmte die PepsiCo uitstoot, zal benutten. We onderzoeken nu samen met de stad Veurne, WVI en Fluvius of we niet meer sites in de buurt kunnen verwarmen met de overige 2/3 aan restwarmte door een bijkomend warmtenet aan te leggen of het warmtenet van het Suikerpark uit te breiden naar nabijgelegen sites. We denken daarbij onder meer aan het ziekenhuis en de gebouwen van de politie.”

Europese steun
De koppeling tussen de chipsoven en het warmtenet kan ook rekenen op Europese steun. Peter Roose (burgemeester Veurne en ondervoorzitter van WVI): “Dankzij het Europees Interreg 2 Zeeën project LECSEA investeert WVI als grondeigenaar van de Suikersite mee in de ‘missing link’ tussen de restwarmtebron bij PepsiCo en de woonwijk.”

Nog veel restwarmte in Vlaanderen
“Het potentieel aan industriële restwarmte in Vlaanderen is enorm groot. Dit warmtenet is een perfect praktijkvoorbeeld dat aantoont hoe we warmteverlies kunnen omzetten in klimaatvriendelijke energiewinst wanneer bedrijven, de overheid en burgers de handen in elkaar slaan. Vanuit Vlaanderen doen we er alles aan om bedrijven te stimuleren dit mooie voorbeeld te volgen”, besluit Vlaams minister van Energie Zuhal Demir.

Logo's partners warmtenet