Project Suikerfabriek geselecteerd door 'Lerend Netwerk Duurzame Wijken'

Begin 2013 lanceerde de Vlaamse Overheid in samenwerking met VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en Wonen) een oproep voor het 'Lerend Netwerk Duurzame Wijken'. Wvi diende een dossier in voor het suikerfabriekproject. In totaal werden 42 projecten ingediend waarvan uiteindelijk 8 projecten gekozen werden waaronder het project suikerfabriek.

Het project werd gekozen om dat het om een reconversieproject gaat dat zal leiden tot een duurzame gemengde stedelijke ontwikkeling met wonen, werken, park en natuur waarbij ook mobiliteit niet uit het oog verloren wordt. De voornaamste pluspunten zijn de ligging in de nabijheid van het station en het stadscentrum, de uitbouw van het natuurgedeelte en het park (groen-blauw netwerk), het streven naar een sociale mix en de mix van bestemmingen waarbij het bestaande landschap zoveel mogelijk behouden wordt.

Het 'Lerend Netwerk Duurzame Wijken' biedt WVI een begeleidingstraject aan. Daarin wordt WVI gedurende anderhalf jaar begeleidt door een groep van experts. Deze experts zullen zich verdiepen in het project en vanuit hun (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring suggesties geven waar gevraagd. Het project wordt ook besproken op klankbordgroepen die georganiseerd worden waar kennis kan uitgewisseld worden met gelijkaardige projecten.