Rietvelden in natuurgebied Suikerwater worden gemaaid

Suikerwater - rietvelden

Een natuurgebied van 15,3 ha heeft vanzelfsprekend een natuurbeheerplan nodig. In overleg met Natuurpunt Westkust en Stad Veurne maakte WVI een plan op voor een periode van 24 jaar waarin de optimalisatie van de natuurkwaliteit van Suikerwater centraal staat.

Concreet worden de natuurlijke waterpeilen in de bekkens ingesteld en om de zes jaar worden de rietvelden gemaaid om de biodiversiteit alle kansen te geven. Zo worden volgende week de rietvelden in de bekkens 6 & 8 onder handen genomen door aannemer Seru.