Sonderingen ter voorbereiding van grondverzet

Van 3 tot ongeveer 10 mei vonden op het terrein van de Suikerfabriek sonderingen plaats die het grondverzet moeten voorbereiden. Het bureau Antea heeft de opdracht de sonderingen uit te voeren en een plan voor het grondverzet op te maken. Dit plan zou in september klaar moeten zijn.