Stedenbouwkundige vergunning voor grondverzet

WVI heeft bij de stad Veurne een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning ingediend voor het grondverzet. Dit zijn de voorbereidende werken om het terrein klaar te maken voor ontwikkeling. Deze werken moeten het terrein nivelleren en zorgen voor de drainage van enkele bekkens zodat de gronden zich sneller zetten om klaar te zijn voor bebouwing.

Als alles volgens plan verloopt, kan het grondverzet starten in het voorjaar van 2013. De bergen aarde en zand die nu al op de site aanwezig zijn, zullen voor het grondverzet gebruikt worden.

Via deze website en ook andere kanalen, wordt u verder op de hoogte gehouden.