Suikerfabriek-site krijgt beheercentrum

In haar bijeenkomst van 10 oktober heeft het Directiecomité van WVI beslist om een ontwerper-constructeur aan te stellen voor het ontwerpen en bouwen van een duurzaam beheerscentrum op de Suikerfabriekite. De onderhandelingen met de firma Furnibo over ontwerp en uitvoering zullen nu starten.

Het gebouw zal gebruikt worden om de ontwikkeling van de site te begeleiden, om de communicatie te ondersteunen en acties uit te voeren zoals bijvoorbeeld een buurtvergadering of een wandeltocht op het terrein, er kunnen ook vergaderingen georganiseerd worden. Na overleg met WVI kunnen er activiteiten van andere organisaties plaatsvinden.

Het beheercentrum wordt gebouwd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, via het project Manage+ binnen het Interreg IVB programma Noordwest-Europa.