Tweede fase grondverzetwerken van start

Grondverzetwerken Fase II

WVI gaf in 2016 de opdracht aan de aannemer om de definitieve vorm van de natuurbekkens uit te graven, zodat ze kunnen worden ingezet als waterbuffer en zo toekomstige verdroging van het natuurgebied uitgesloten wordt. Tegelijk werd de eerste fase van het bedrijventerrein bouwrijp gemaakt door de waterbekkens voor te belasten met 3 meter grond, waaronder een drainagelaag. De periode van voorbelasting is nu voltooid, waardoor aannemer Verhelst van start is gegaan met de afvoer van deze grond naar de tweede fase van het bedrijventerrein Suikerfabriek ter hoogte van de rotonde aan de Nijverheidsstraat. Binnenkort zal ook gestart worden met de afvoer van grond naar het bedrijventerrein Monnikenhoek aan de Brugsesteenweg in Veurne.

Het is de bedoeling om met een gesloten grondbalans te werken: zonder grondoverschotten. Zodra alle grond van de eerste fase is weggevoerd, zal de infrastructuur worden aangelegd worden, zodat de eerste bedrijfsgebouwen begin 2019 kunnen verrijzen.