UPDATE | Sloopwerkzaamheden bijna afgerond

Sloopwerkzaamheden

Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal aannemer Aertssen de resterende verharding slopen, waarna het terrein genivelleerd zal worden alsook ontdaan van grote steenfracties. De gemeenschappelijke tuinmuren die verlaagd werden, zullen voorzien worden van een muurafdekprofiel.

Deze werken zijn gepland in september en zullen een drietal weken in beslag nemen.

Na de voorlopige oplevering van deze werken zal ION van start gaan met de voorbereidingen voor de tijdelijke invulling (o.a. kinderboerderij aan de Brikkerijstraat).