Voorbereidende werken tussen bedrijventerrein Veurne I & II van start

Luchtfoto

Begin januari starten de infrastructuurwerken voor het bedrijventerrein Suikerfabriek en het aansluitende natuurgebied Suikerwater. Ter voorbereiding van de start van deze werken zal aannemer Verhelst een aantal voorbereidende werken uitvoeren met een bull in functie van het grondverzet ter voorbelasting in de tweede helft van december.