BEDRIJVENTERREIN SUIKERFABRIEK | laatste fase voorbelasting decantatiebekkens gestart

Decantatiebekkens

In het najaar van 2018 startte aannemer Verhelst uit Oudenburg met de grondverzetwerken voor de laatste fase van voorbelasting van de zogenaamde decantatiebekkens.

Deze laatste fase van voorbelasting, in combinatie met een verticale drainage, zal ongeveer één jaar in beslag nemen, waarna -in het voorjaar van 2020- de overtollige grond maximaal verwerkt zal worden binnen het terrein.

Deze werken zijn nu voltooid, samen met de aanleg van een aantal dijken die de landschappelijke grens vormen tussen het bedrijventerrein en het natuurgebied. Met deze voorbelasting willen we toekomstige restzettingen op het bedrijventerrein tot een minimum beperken.

WVI hoopt de infrastructuurwerken voor het bedrijventerrein op te starten vanaf september 2019.