Aankondiging openbaar onderzoek - Natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling Suikerwater

Suikerwater

Inzage natuurbeheerplan voor het natuurgebied Suikerwater

WVI stelde voor het 17,3 ha groot natuurgebied Suikerwater een natuurbeheerplan op. Het natuurgebied situeert zich tussen de Brikkerij- en de Nijverheidsstraat en bestaat voor het grootste deel uit de decantatiebekkens van de voormalige Veurnse suikerfabriek. Vandaag is het gebied erg belangrijk als broed- en overwinteringsgebied voor vele soorten moeras- en watervogels, waaronder enkele Europees beschermde soorten bv. blauwborst, bruine kiekendief.

Het natuurbeheerplan is opgemaakt voor een periode van 24 jaar en wil de natuurkwaliteit van het gebied optimaliseren door het instellen van natuurlijke waterpeilen in de bekkens en het maaien van de rietvelden om de zes jaar.

WVI, Stad Veurne en Natuurpunt willen het gebied ook openstellen voor duurzaam recreatief medegebruik en natuureducatie. Daarom werd een toegankelijkheidsregeling en openstellingsplan opgemaakt. Hierin wordt aangegeven welke paden en andere voorzieningen in het gebied aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt om er te wandelen en fietsen. Het openstellingsplan zal er voor zorgen dat de meest kwetsbare zones van het natuurgebied gevrijwaard blijven van recreatief medegebruik. Zo kunnen voldoende rustige plekken worden voorzien om vogels rustig te laten broeden of overwinteren.

[PDF] Natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling Suikerwater

Het natuurbeheerplan en toegankelijkheidsregeling liggen vanaf 11 januari 2020 tot en met 9 februari 2020 ter inzage bij het:
 
Stadsbestuur Veurne
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne

WVI 
Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge

Tijdens het openbaar onderzoek van 11 januari 2020 tot en met 9 februari 2020 kun je bezwaren en opmerkingen richten aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) via 

Vlaamse overheid
Adviezen en Vergunningen, Oost- en West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan ½ bus 74
8200 Brugge

aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be