WORKSHOP | Lerend Netwerk Duurzame Wijken - 14.05.2013

Op 14 mei 2013 vond de eerste workshop plaats in het begeleidingstraject binnen het Lerend Netwerk Duurzame Wijken. Er waren zo'n 20-tal mensen aanwezig van het stadsbestuur van Veurne, van de provincie en andere genodigden. In de voormiddag was er een plaatsbezoek. In de namiddag werd genoeg tijd genomen voor 3 parallelle workshops over blauw-groene netwerken, slimme mobiliteit en oriëntatie & energie. Een verslag over deze workshop is te verkrijgen bij Eveline Huyghe, e.huyghe@wvi.be