WVI ontvangt stedenbouwkundig attest voor de Suikerfabriek-site

Op 3 april heeft WVI van de stad Veurne een stedenbouwkundig attest gekregen. Dit attest geeft aan dat het project de toets aan de stedenbouwkundige voorschriften, eventuele verkavelingsvoorschriften en een goede ruimtelijke ordening kan doorstaan. Dit attest betekent echter niet dat er geen vergunningsaanvragen meer zouden nodig zijn.

Voor WVI is dit attest een belangrijk document om voor te leggen aan de Vlaamse Overheid die subsidies zal geven voor de sloopwerkzaamheden op de site (bv. de betonplaat die moet uitgebroken worden). Dit attest geeft een zekerheid met betrekking tot de vergunbaarheid van het toekomstige project, zoals uitgewerkt in het masterplan en het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).