Nieuws

Suikerfabriek - luchtfoto 2017

Goedkeuring GRUP Suikerfabriek uitbreiding

Begin 2016 werd WVI eigenaar van de NMBS-gronden gelegen tussen de Suikerfabriek en het fietspad langs de spoorweg. De zogenaamde munitieputten achter het bedrijf Pepsico horen hier niet bij.

08/03/2018
Suikerpark

INFOMOMENT | Omwonenden - 7.03.2018 - Stadskantoor de Seylsteen

Het stadsbestuur van Veurne, WVI en ION nodigen alle omwonenden graag uit op een informatiemoment naar aanleiding van de start van de werken op de site van het Suikerpark.

26/02/2018
Suikerfabriek - winters tafereel

Site Suikerfabriek ondergedompeld in winters tafereel

De voorbije winterprik dreef opnieuw veel watervogels naar het natuurgebied. Onder hen honderden wilde eenden en tientallen tafeleenden, krakeenden, slobeenden en bergeenden.

13/02/2018
© AGUR

UITNODIGING | Winterwandeling Suikerfabriek-site Veurne - 25.02.2018

Op zondag 25 februari 2018 organiseert Natuurpunt Westkust opnieuw een winterwandeling op de Suikerfabriek-site.

10/02/2018
Suikerfabriek Veurne

UITNODIGING | Vrijwilligers gezocht met groene vingers - 10.02.2018

Op zaterdag 10 februari 2018 organiseert Natuurpunt een 'werkdag' op de site van de Suikerfabriek in Veurne.

06/02/2018
Suikerfabriek - luchtfoto 2017

De Suikerfabriek in Veurne: bekijk de vorderingen vanuit de lucht

Exact 1 jaar geleden gingen de sloopwerkzaamheden van start op de Suikerfabriek-site. Deze (lucht)foto’s geven een goed beeld van de vorderingen. 

25/10/2017
Excursie Wonen in de 21ste eeuw

Geslaagde excursie Wonen in de 21ste eeuw

Op vrijdag 20 oktober organiseerde de provincies Oost- en West-Vlaanderen gezamenlijk een exclusief bezoek naar twee duurzame woonontwikkelingen met als doel te leren en inspireren.

20/10/2017
Woontours

EVENT | Beleef en ontdek de Westhoek tijdens de woontours

Wil jij ook wonen in de Westhoek? Wil je de steden van de Westhoek leren kennen?

20/09/2017
Industry Run Part Two

EVENT | Neem deel aan de 2e Industry Run - 30.09.2017

Bedrijventerreinvereniging Veurne@Work slaat voor de tweede maal de handen in elkaar voor de Industry Run.

07/09/2017
Sloopwerkzaamheden

UPDATE | Sloopwerkzaamheden bijna afgerond

Zodra de weersomstandigheden het toelaten zal aannemer Aertssen de resterende verharding slopen, waarna het terrein genivelleerd zal worden alsook ontdaan van grote steenfracties.

07/09/2017
Grondverzetwerken Fase II

Tweede fase grondverzetwerken van start

WVI gaf in 2016 de opdracht aan de aannemer om de definitieve vorm van de natuurbekkens uit te graven, zodat ze kunnen worden ingezet als waterbuffer en zo toekomstige verdroging van het natuurgebi

25/08/2017